Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
a

PROBUD

Piwniczka typu MUR-BETON

PROBUD

Oferta specjalna. Młody rolniku!- skorzystaj z dotacji na 2024!

murowanie ścian do piwniczki ogrodowej mur-beton
Piwniczka typu MUR-BETON

PROBUD

Piwniczka typu
MUR-BETON

Przedstawiamy Państwu nowy sposób na wykonanie Piwniczki (Ziemianki, gdyby była osadzona na poziomie zerowym). W sposób łączący tradycyjne murowanie ścian z zastosowaniem prefabrykowanych, żelbetowych sklepień.

To rozwiązanie znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku montażu na większą odległość od dźwigu oraz przy budowie długich budowli, jak na przykład strzelnice.

Oferta piwniczek typu mur-beton

Nasza

W tym rozwiązaniu konieczna jest większa współpraca pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. 

Przedstawiona Państwu wersja wykonania Piwniczki polega na tym, że pewną część robót budowlanych wykonuje Zamawiający, który w pierwszej kolejności otrzymuje od nas projekt po decyzji w jakiej długości ma być budowana.

Do zadań Zamawiającego należy wykonanie fundamentu skrzynkowego lub też odpowiednio zazbrojonej w dwóch płaszczyznach płyty fundamentowej, a następnie wymurowania muru o wysokości ~1.46 m wg projektu i zgłoszenie gotowości do przyjęcia dostawy górnych elementów Piwnicy. W przypadku fundamentu skrzynkowego docelowo trzeba będzie wykonać też podłogę z kostki brukowej lub z innego materiału. 

Powyższe prace murarskie może wykonać Dostawca pod warunkiem, że odległość do Zamawiającego jest nie większa niż 100 km. 

Aby połączenia pomiędzy wykonanym murem a elementami łupinowymi pasowały do siebie należy przestrzegać wymiarów. Dotyczy to szczególnie szerokości wewnętrznej gdzie tolerancja wykonania nie może przekraczać 15 mm. 

Po wykonaniu powyższych prac firma Probud lub jej dealer montuje na murze elementy łupinowe (łukowe) we wskazanej ilości do wykonania górnej części budowli. 

PROBUD

Piwniczka typu MUR-BETON

Piwnica typowa posiada 2 elementy łukowe ale jest możliwość stosowania dowolnej ich liczby. Elementy przedni i końcowy posiadają własną ściankę zamykającą i mają długość 2 metry , natomiast element pośredni jest otwarty z obydwu stron i posiada długość 1.88 m. 

Opisana wersja zastosowania nie posiada dodatkowej ściany przedniej poszerzonej i podwyższonej która służy do utrzymywania nasypu ziemi przed osuwaniem się na przód piwnicy. Jeśli potrzebna jest taka ściana Zamawiający nie wykonuje ściany przedniej swojego murka skrzynkowego . Wykonawca dostarcza ścianę prefabrykowaną i montuje ja do murka oraz do łupiny 7- ma śrubami rzymskimi według załączonych szkiców które zostaną wysłane wraz z projektem lub inną drogą. 

Dotyczyło by to konieczności zabudowy w murowanych ściankach 7 sztuk prętów fi 16 – 20 mm o długości ok 25 cm. 

Wymieniona wcześniej ściana przednia ma grubość 12 cm.

PROBUD

Schody prefabrykowane

Do kompletu posiadamy schody prefabrykowane typu lekkiego o wysokości 70 cm oraz oraz cięższe o wysokości 85 lub 140 cm. jak również drzwi wraz z osprzętem, dostosowane kształtem do pokazanych na rysunku lub zaokrąglane jak w innych typach produkowanych przez nas piwniczek.

Zamieszczony szkic obrazuje zastosowanie schodów o wysokości 1.40 m.

Dla potrzeb estetycznych oraz praktycznych możemy dostarczyć Państwu daszki poliwęglanowe do zamontowania nad drzwiami. Można również dostarczyć Przedsionek .

Przed dostawą Piwnicy firma na życzenie Zamawiającego wyśle projekt Piwnicy (Ziemianki) za odpłatnością w wysokości ok 300 – 400 zł.

PROBUD

Wymiary piwniczki

W przypadku zastosowania docelowo własnych drzwi wysokość muraka oraz progu może się różnić od szkicu. Możliwe jest wykonanie otworu drzwiowego o ustalonej wcześniej innej szerokości.

rzut poziomy ściany przedniej

Project Info