Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
Jak wybrać odpowiedni zbiornik przeciwpozarowy

Jak wybrać odpowiedni zbiornik przeciwpożarowy?

Zbiorniki przeciwpożarowe są istotnym elementem infrastruktury przeciwpożarowej, odpowiadają bowiem za dostarczenie wody do gaszenia w razie jej niedoboru lub zbyt niskiego ciśnienia. Wybór odpowiedniego zbiornika, tym bardziej że jest niezwykle istotną częścią skutecznego systemu ochrony przeciwpożarowej, jest niestety dość skomplikowany. Musi on spełniać szereg kryteriów, takich jak pojemność, materiał wykonania oraz zgodność z przepisami prawnymi, lecz nie tylko. Razem z nami poznaj bliżej zbiorniki betonowe przeciwpożarowe i zainstaluj wariant zgodny z potrzebami swojego obiektu!

Czym są zbiorniki przeciwpożarowe?

Zbiorniki przeciwpożarowe to specjalistyczne instalacje służące do magazynowania wody, która ma służyć w razie zagrożenia do gaszenia pożarów. Urządzenia te mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, a także z żelbetu, a instaluje je się zarówno na powierzchni ziemi (naziemne), pod ziemią (podziemne), jak i wewnątrz budynków (wewnętrzne).

Każdy zbiornik przeciwpożarowy jest zaprojektowany tak, aby spełniać określone normy bezpieczeństwa i wydajności. Musi być szczelny, odporny na warunki atmosferyczne i korozję, a także zapewniać ochronę zgromadzonej wody przed zanieczyszczeniem. Aby sprostać tym wymaganiom, zbiorniki są wyposażane w różnorodne systemy, takie jak pompy, czujniki poziomu wody, wodowskazy, automatyczne napełnianie zbiornika czy systemy podgrzewania, które zapobiegają zamarzaniu wody w zimie.

Rodzaje zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w ramach zagrożenia pożarowego, zapewniając dostęp do niezbędnej ilości wody w przypadku zaprószenia ognia. Można wyróżnić trzy główne typy zbiorników: naziemne, podziemne oraz wewnętrzne, z czego każdy ma swoje unikalne właściwości i zastosowania.

  • Zbiorniki przeciwpożarowe naziemne – są najbardziej widocznym typem zbiorników przeciwpożarowych. Są instalowane na powierzchni ziemi, często w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chronionych, dlatego mogą przybierać różne kształty i rozmiary, od prostych, cylindrycznych konstrukcji po bardziej skomplikowane, wielokomorowe systemy.
  • Zbiorniki przeciwpożarowe podziemne – to rozwiązanie oszczędzające przestrzeń i zapewniające ochronę zarówno zbiornika, jak i wody, przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi, jak zbyt niska temperatura.
  • Zbiorniki przeciwpożarowe wewnętrzne – są stosowane w sytuacjach, kiedy istnieje potrzeba ukrycia zbiornika lub gdy przestrzeń na zewnątrz obiektu jest ograniczona, dlatego mogą być zintegrowane z konstrukcją budynku lub zlokalizowane w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach.

Do czego służą zbiorniki przeciwpożarowe? Czy są niezbędne?

Zbiorniki przeciwpożarowe odgrywają niezwykle ważną rolę w systemach ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza w miejscach, gdzie trudno jest zapewnić wystarczającą ilość wody w krótkim czasie lub gdzie dostęp do sieci wodociągowej (z hydrantów) jest ograniczony. Ich podstawowym zadaniem jest magazynowanie dużej ilości wody, która może być szybko zmobilizowana w celu ugaszenia pożaru. Trwała i monolityczna konstrukcja zbiornika przeciwpożarowego sprawia, że akcesoria te są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Ta trwałość i niezawodność sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych, magazynów, budynków użyteczności publicznej, a także dla obszarów wiejskich i leśnych, gdzie ryzyko pożarów może być wyższe.

Potrzeba ich instalacji wynika z wymogów prawnych oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony mienia przed skutkami pożarów. W wielu przypadkach, szczególnie w dużych kompleksach budynkowych lub na obszarach oddalonych od centralnych źródeł zaopatrzenia w wodę, zbiorniki przeciwpożarowe stanowią niezastąpiony element infrastruktury przeciwpożarowej i są kluczem do bezpieczeństwa. Umożliwiają bowiem gromadzenie wystarczających zapasów wody, które mają pokryć deficyt wynikający z nieefektywnej sieci wodociągowej w stosunku do skali pożaru. Przepływ wody musi bowiem wynosić nawet ponad 10 dm3/s – brak możliwości uzyskania tego wyniku z hydrantu nakłada np. na przedsiębiorcę obowiązek instalacji zbiornika przeciwpożarowego.

Jaki zbiornik wybrać? Czym się kierować w jego zakupie?

Przeciwpożarowy zbiornik wodny pozwala utrzymać wymagany zapas wody i jej ciśnienie na czas zewnętrznego gaszenia pożaru. Jak zatem wybrać odpowiedni?

  • Zwróć uwagę na pojemność – pojemność zbiornika musi być dostosowana do potencjalnych potrzeb obiektu w wodę gaśniczą. Należy uwzględnić wielkość i charakterystykę chronionego terenu, obliczając ilość wody niezbędną do skutecznego gaszenia pożaru.
  • Oceń konstrukcję – przeciwpożarowe zbiorniki wodne powinny być dopasowane do specyfiki miejsca instalacji oraz wymagań użytkowych. Ważne jest, aby zbiornik był wyposażony w niezbędne akcesoria, takie jak pompy, czujniki poziomu wody czy systemy podgrzewania, które zapobiegają zamarzaniu wody w zimie.
  • Przeanalizuj zgodność z przepisami – zbiornik musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z kilkoma Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jasno określają wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym aspekty związane z zaopatrzeniem w wodę i drogami pożarowymi. To między: Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030, Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719.
  • Wybierz optymalny materiał wykonania – żelbet jest uznawany za jedną z najlepszych opcji ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne. Z tego względu to właśnie betonowe zbiorniki przeciwpożarowe są wybierane wśród przedsiębiorców i zarządców budynków zdecydowanie najczęściej. Równie popularne są także modele, w których płaszcz zbiornika jest wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego.

Pamiętaj, że w kwestii bezpieczeństwa liczy się przede wszystkim jakość. Wybieraj wyłącznie takie zbiorniki betonowe przeciwpożarowe, które zapewnią wieloletni okres ich eksploatacji. Liczy się szczelność zbiornika, jego pojemność i wyposażenie, a także dobry kontakt z producentem i bezbłędna obsługa po- oraz przedsprzedażowa.

FAQ:

  1. Czym są zbiorniki przeciwpożarowe?

Zbiorniki przeciwpożarowe to specjalne pojemniki służące do przechowywania wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym betonu, tworzyw sztucznych czy stali, i instalowane naziemnie, podziemnie lub wewnątrz budynków.

  1. Do czego służą betonowe zbiorniki przeciwpożarowe?

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe służą do magazynowania wody na potrzeby gaśnicze, szczególnie w miejscach, gdzie dostęp do wody jest ograniczony lub gdy ciśnienie panujące w hydrancie jest zbyt niskie jak na potrzeby danego obiektu. Ich trwała konstrukcja zapewnia długoterminowe przechowywanie wody oraz ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

  1. Gdzie trzeba stosować zbiorniki przeciwpożarowe?

Zbiorniki przeciwpożarowe są wymagane w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, magazynach, a także w wielu innych miejscach, na które aktualnie przepisy prawa lub normy bezpieczeństwa nakładają obowiązek zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę na wypadek pożaru.