Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
Po co buduje się zbiorniki retencyjne?

Po co buduje się zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne zyskują na znaczeniu wśród współczesnych konsumentów jako skuteczne narzędzie do zarządzania zasobami wodnymi. Pozwalają one bowiem na gromadzenie nadmiarowej wody deszczowej, co nie tylko przyczynia się do ograniczenia ryzyka powodzi na niektórych obszarach, ale także umożliwia wykorzystanie tego cennego zasobu w sposób zrównoważony. W tym artykule omówimy różnorodność i funkcjonalność zbiorników retencyjnych, podkreślając ich kluczową rolę w zachowaniu zasobów naturalnych oraz w ochronie środowiska. Zapraszamy!

Zbiorniki retencyjne – co to jest?

Co to są zbiorniki retencyjne? To konstrukcje służące do gromadzenia i magazynowania wody, szczególnie deszczowej, ale również mogą być wykorzystywane do zatrzymywania wód powierzchniowych czy ścieków w celach oczyszczania. Mogą być one naturalne, takie jak stawy czy jeziora lub sztuczne, czyli przybierać postać specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych przez człowieka, np. w celu zwiększenia zdolność terenu do retencji wody.

Sztuczne zbiorniki wodne (retencyjne) mają różne formy i rozmiary. Od małych beczek na wodę opadową podłączonych do systemów rynnowych budynków, po duże zbiorniki podziemne lub naziemne, które mogą magazynować znaczne ilości wody i pozwolić na zagospodarowanie wody opadowej w obrębie największych nieruchomości.

Do czego służą zbiorniki retencyjne? Funkcje i zastosowania

Przydomowy zbiornik retencyjny daje mnóstwo korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla domowników. Ich rola nie bez powodu staje się coraz bardziej istotna w kontekście zmieniającego się klimatu i rosnącej potrzeby zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.

  • Zmniejszenie ryzyka powodzi. Zbiorniki retencyjne efektywnie przechwytują i magazynują nadmiar wody deszczowej, co pozwala na kontrolowane uwolnienie wody do środowiska w późniejszym okresie. Dzięki temu możliwe jest znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi, szczególnie na obszarach miejskich, gdzie intensywny rozwój infrastruktury ogranicza naturalną zdolność terenów do absorpcji wody.
  • Oszczędność wody i zmniejszenie jej zużycia. Zbiorniki retencyjne umożliwiają gromadzenie wody opadowej, która może być później wykorzystana do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie roślinności czy mycie pojazdów. Rozwiązanie to w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę pitną i, co za tym idzie, do oszczędności finansowych.
  • Wsparcie dla bioróżnorodności i ekosystemów. Poprzez tworzenie dodatkowych zbiorników wodnych, szczególnie tych otwartych, wspiera się lokalną faunę i florę, tworząc nowe siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jest to szczególnie ważne w terenach zurbanizowanych, gdzie naturalne ekosystemy są ograniczone.

Rodzaje zbiorników retencyjnych

Zbiorniki retencyjne można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów, takich jak położenie (podziemne, naziemne), sposób konstrukcji, materiał wykonania, czy sposób wykorzystania zgromadzonej wody. Każdy z typów zbiorników ma swoje specyficzne zastosowania i przynosi określone korzyści.

Zbiorniki podziemne

Zbiorniki podziemne są instalowane poniżej linii gruntu. Takie rozwiązanie do przechowywania wody opadowej ma jedną, ogromną zaletę – efektywne wykorzystanie przestrzeni, gdyż nie wpływa na zagospodarowanie terenu nad ziemią. Umiejscowienie ich pod ziemią sprawia, że są one atrakcyjne w obszarach o ograniczonej przestrzeni, jak małe ogrody czy tereny publiczne.

Zbiorniki naziemne

Zbiorniki naziemne to konstrukcje umieszczone na powierzchni ziemi. Obiekty te mogą mieć różnorodne formy – od prostych beczek, po bardziej skomplikowane i pojemne zbiorniki. Są one łatwiejsze w instalacji i obsłudze niż zbiorniki podziemne, a także umożliwiają łatwy dostęp do zgromadzonej wody.

Zbiorniki naziemne otwarte

Zbiorniki naziemne otwarte, takie jak stawy czy oczka wodne, pełnią wiele funkcji: od estetycznych, przez rekreacyjne, po ekologiczne, wspierając lokalną bioróżnorodność. Stanowią one atrakcyjny element krajobrazu, a jednocześnie mogą być wykorzystywane do naturalnego gromadzenia nadmiaru wód opadowych. Ich otwarta struktura umożliwia bezpośredni dostęp dla ptaków i innych zwierząt, co przyczynia się do wzbogacenia ekosystemu.

Zbiorniki retencyjne betonowe – najważniejsze zalety

Budowa zbiorników retencyjnych jest tak samo ważna, jak ich pojemność. Większość modeli wykonuje się przede wszystkim z betonu, które cieszą się dużą popularnością, co wynika z ich licznych zalet. Oto trzy najważniejsze zalety, jakie mają dobre, świetnie wykonane zbiorniki retencyjne betonowe:

  • trwałość i odporność na warunki atmosferyczne –beton jest materiałem wyjątkowo trwałym i odpornym na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz czy wysokie temperatury. Zbiorniki retencyjne wykonane z tego tworzywa charakteryzują się długą żywotnością, co sprawia, że są one inwestycją na lata, rzadko wymagającą wymiany lub poważnych napraw;
  • wysoka szczelność – betonowe zbiorniki retencyjne są niezwykle szczelne, co zapobiega nieskontrolowanym wyciekom wody do gruntu i potencjalnemu zanieczyszczeniu wód gruntowych. Odpowiednie wykonanie i zabezpieczenie zbiornika betonowego gwarantuje bezpieczne magazynowanie wody, nawet w przypadku zgromadzenia dużych ilości płynu;
  • możliwość personalizacji – zbiorniki betonowe mogą być projektowane i wykonane na zamówienie, co pozwala na dostosowanie ich kształtu, rozmiaru oraz pojemności do indywidualnych potrzeb i warunków terenowych. Dzięki temu są one elastycznym rozwiązaniem, które można zintegrować z różnorodnymi projektami krajobrazowymi i infrastrukturalnymi;

Jak zatem widać, zbiorniki retencyjne wykonane z betonu stanowią solidne i trwałe rozwiązanie, które dzięki swojej odporności, szczelności oraz możliwości dostosowania do specyficznych potrzeb, znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki wodnej.

FAQ:

  1. Czym są zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne mają kształt beczek bądź zbiorników, zapewniających magazynowanie wody, szczególnie deszczowej, umożliwiają także pozytywne zarządzanie zasobami wodnymi w sposób zrównoważony. Mogą być one zarówno naturalne, jak i sztuczne, wykonane przez człowieka.

  1. Do czego służą zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne służą głównie do zbierania nadmiarowej wody deszczowej, co pozwala na jej późniejsze wykorzystanie w różnych celach, takich jak nawadnianie roślinności lub ograniczenie ryzyka powodzi.

  1. Jakie są rodzaje zbiorników retencyjnych?

Wyróżnia się kilka rodzajów zbiorników retencyjnych, w tym zbiorniki podziemne, naziemne oraz otwarte, które różnią się lokalizacją, konstrukcją i sposobem wykorzystania zgromadzonej wody. Wybór odpowiedniego typu zbiornika zależy od specyficznych potrzeb i warunków danego obszaru.