Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
Budowa szamba betonowego na działce

Pozwolenie na szambo. Kiedy jest potrzebne?

Zastanawiasz się, czy na szambo potrzebne jest pozwolenie? Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule omówimy przepisy dotyczące budowy szamba i inne, bliskie tematycznie regulacje prawne. Dowiesz się również, jakie konsekwencje mogą wynikać z braku odpowiednich pozwoleń. Podpowiemy Ci, gdzie można legalnie postawić szambo tak, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące swojego projektu. Zapraszamy!

Pozwolenie na szambo – podstawowe informacje

Zanim zastanowimy się, czy na szambo trzeba pozwolenie, sprawdźmy, jak wygląda definicja tego obiektu. Może się to przydać dla dalszego interpretowania przepisów. Szambo to zbiornik bezodpływowy o pojemności podawanej w metrach sześciennych, którego celem jest gromadzić nieczystości ciekłe. Budowa szamba nie dotyczy tylko domów jednorodzinnych, w których nie można doprowadzić sieci kanalizacyjnej, ale też domów wielorodzinnych lub obiektów użyteczności publicznej.

Szambo betonowe lub wykonane z tworzywa sztucznego należy do najpopularniejszych jego rodzajów. Szamba różnią się także ilością komór. Zwykle w tańszych modelach jest to jedna komora, a w droższych dwie. Warto brać pod uwagę, że ten pierwszy rodzaj jest mniej pojemny i zajmuje mniej miejsca, co może przydać się w przypadku chęci spełnienia omawianych poniżej wymogów prawnych.

Czy na budowę szamba potrzebne jest pozwolenie?

Zarówno w przypadku budowy standardowego szamba, jak i przydomowej oczyszczalni ścieków w grę wchodzi kilka przepisów, które warto znać. Jeżeli na działkach budowlanych nie ma możliwości podłączenia istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajdują się one ona na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska ani terenach zalewowych, można zdecydować się na budowę szamba w celu pozbycia się nieczystości. Jeśli spełniasz te warunki, możesz śmiało zgłosić chęć budowy szamba. 

Wyróżnia się 3 kategorie zbiorników bezodpływowych:

  • <10 m³
  • 10-50 m³
  • >50 m³

Tylko w przypadku szamba o najmniejszej kubaturze nie jest wymagana zgoda na budowę (wystarczy samo zgłoszenie). Należy jednak pamiętać, że zbiornik powinien mieć pojemność pozwalającą na opróżnianie nie częściej niż co 10 dni.

Zbiornik na szambo – przepisy

Gdzie zgłosić budowę szamba? Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Najlepiej zrobić to razem z pozwoleniem na budowę, w terminie 30 dni od rozpoczęcia prac. W ciągu 21 dni dany urząd ma prawo zgłosić sprzeciw. Jeśli tak się nie stanie, uznaje się milczącą zgodę urzędu.

Inaczej jest w przypadku złożenia dokumentów jednocześnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Nie uznaje się milczącej zgody urzędu, ponadto w sprawie warunków technicznych potrzebny jest projekt budowlany oraz ekspertyza techniczna zatwierdzona przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeśli szambo jest większe niż 50 m³. Ile kosztuje pozwolenie zabudowy szamba? Wysokość opłaty skarbowej regulują przepisy.

Budowa szamba – przepisy

Jak budowę szamba regulują przepisy? Szambo można postawić wyłącznie na działce nieznajdującej się na terenie chronionym ani zalewowym, do której nie można podłączyć kanalizacji. Ponadto szambo powinno być zlokalizowane nie bliżej niż w odległości 15 m od źródła wody pitnej i studni. Odległość od budynku również nie powinna być mniejsza niż 15 m. Trzeba zachować odległość minimum 7,5 m od granicy działki i ciągów komunikacyjnych. W zabudowie te odległości szamba od granicy to 5 m od okien i 2 m od linii rozgraniczającej drogi. Trzeba też zapewnić dojazd, żeby można było łatwo opróżnić zbiornik. Do wniosku trzeba dołączyć dowód prawa własności do działki oraz rysunki wskazujące usytuowanie zabudowań, dróg i przyszłego zbiornika. Potrzebny będzie również rysunek szamba wraz z wymiarami.

Kara za szambo bez pozwolenia

W przypadku budowy szamba bez wymaganego pozwolenia konsekwencje mogą być poważne. Kara za nielegalną budowę szamba może wynosić nawet do około 5000 złotych. Wszystko zależy od skali naruszenia i decyzji organów nadzoru budowlanego. Warto pamiętać, że kara finansowa to nie jedyna konsekwencja. Może dojść również do nakazu rozbiórki nielegalnie postawionego obiektu, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. Podobna kara grozi też każdemu, kto opróżnia szambo wylewając jego zawartość na teren posesji czy pole uprawne.

Naruszenie przepisów dotyczących budowy szamba jest traktowane bardzo poważnie, ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Szambo bez odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, co stanowi duże ryzyko dla zdrowia ludzi i ekosystemu. Dlatego organy nadzoru budowlanego są uprawnione do nałożenia surowych kar na osoby, które ignorują wymagane procedury – w skrajnych przypadkach może nawet dojść do pozbawienia wolności.

Podsumowując, decyzja o budowie szamba bez pozwolenia jest ryzykowna i może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. Zawsze warto skonsultować swoje plany z odpowiednimi instytucjami i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia przed rozpoczęciem prac. Tylko w ten sposób można uniknąć nieprzyjemności i upewnić się, że nasze szambo jest bezpieczne dla nas i dla środowiska.

FAQ:

  1. Czy są jakieś alternatywne rozwiązania dla tradycyjnych szamb, które spełniają wymogi prawne?

Coraz częściej nowoczesna przydomowa oczyszczalnia ścieków wypiera standardowe szamba, gdyż jest bardziej ekologiczna i sprawia mniej kłopotów, jest natomiast rozwiązaniem zdecydowanie bardziej kosztownym.

  1. Czy trzeba mieć pozwolenie na szambo ze względu na jego lokalizację?

Zgłoszenie szamba jest zależne od jego kubatury, a sam obiekt musi być zlokalizowany zgodnie z prawem, jednak nie istnieją odrębne przepisy dla konkretnych lokalizacji zbiornika.

  1. Czy różnią się przepisy dotyczące szamb dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych?

Jeśli chodzi o standardowe szambo, przepisy nie odróżniają od siebie rodzaju budynku mieszkalnego, natomiast także domy wielorodzinne muszą mieć szamba zlokalizowane w określonych przepisami miejscach.