Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl

Pozwolenie na szambo. Kiedy jest potrzebne?

Jeżeli na działce nie ma możliwości podłączenia kanalizacji, nie znajduje się ona na obszarze ochrony środowiskowej ani terenach zalewowych, można zdecydować się na budowę szamba w celu pozbycia się nieczystości. Jeśli spełniasz te warunki, możesz śmiało zgłosić chęć budowy szamba. 

Czy potrzebne jest zezwolenie na szambo?

Wyróżnia się 3 kategorie zbiorników bezodpływowych:

  • <10 m3
  • 10-50 m3
  • >50 m3

Tylko w przypadku szamba o najmniejszej kubaturze nie jest wymagana zgoda na budowę (wystarczy samo zgłoszenie). Należy jednak pamiętać, że zbiornik powinien mieć pojemność pozwalającą na opróżnianie nie częściej niż co 10 dni. Gdzie zgłosić budowę szamba? Wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Najlepiej zrobić to razem z pozwoleniem na budowę, w terminie 30 dni od rozpoczęcia prac. W ciągu 21 dni dany urząd ma prawo zgłosić sprzeciw. Jeśli tak się nie stanie, uznaje się milczącą zgodę urzędu. Inaczej jest w przypadku złożenia dokumentów jednocześnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Nie uznaje się milczącej zgody urzędu, ponadto potrzebny jest projekt budowlany oraz ekspertyza techniczna zatwierdzona przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeśli szambo jest większe niż 50 m3. Ile kosztuje pozwolenie zabudowy szamba? Wysokość opłaty skarbowej regulują przepisy.

Gdzie można postawić szambo?

Jak budowę szamba regulują przepisy? Szambo można postawić wyłącznie na działce nieznajdującej się na terenie chronionym ani zalewowym, do której nie można podłączyć kanalizacji. Ponadto szambo powinno być zlokalizowane nie bliżej niż w odległości 15 m od źródła wody pitnej i studni. Odległość od budynku również nie powinna być mniejsza niż 15 m. Trzeba zachować odległość minimum 7,5 m od granicy działki i ciągów komunikacyjnych. W zabudowie te odległości szamba od granicy to 5 m od okien i 2 m od drogi. Trzeba też zapewnić dojazd, żeby można było łatwo opróżnić zbiornik. Do wniosku trzeba dołączyć dowód prawa własności do działki oraz rysunki wskazujące usytuowanie zabudowań, dróg i przyszłego zbiornika. Potrzebny będzie również rysunek szamba wraz z wymiarami.