Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
jak działają przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Jak działają przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Na terenach, gdzie nie dotarła jeszcze sieć kanalizacyjna, właściciele domów mają obowiązek  zapewnienia utrzymania porządku i czystości przez zamontowanie na swojej posesji szamba bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków. Osoby, które zdecydują się na szambo, będą miały obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeżeli dotrze do danego miejsca, natomiast właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków nie muszą tego robić. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się temu, w jaki sposób działają przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków i dlaczego warto je mieć.

Jak jest zbudowana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Tego typu oczyszczalnia składa się z szamba ekologicznego, które w swoim żelbetowym zbiorniku ma dwie komory. Do pierwszej komory dopływają ścieki i są tam czyszczone beztlenowo, z drugiej komory są już odprowadzane do wód powierzchniowych albo ziemi. Proces oczyszczania ścieków jest na tyle skuteczny, że oczyszczone ścieki spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Działanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków krok po kroku

W przydomowej oczyszczalni ścieków najpierw nieczystości trafiają do komory, w której następuje etap ich beztlenowego oczyszczania (tzw. osadnik wstępny). W pierwszej komorze znajduje się osadnik gnilny, gdzie zachodzą procesy biochemiczne wywoływane przez bakterie beztlenowe. Z pomocą przychodzą prawa fizyki, dzięki czemu następuje floatacja i sedymentacja. Zawiesina mineralna i łatwoopadalna osadza się na dnie i tam rozpoczyna się jej beztlenowy rozkład. Osad o stałej konsystencji ulega fermentacji i jest rozkładany na proste związki, które rozpuszczają się w wodzie oraz na nierozpuszczalne sole mineralne. Następnie płynna część wstępnie oczyszczonych ścieków przepływa przez specjalną pompę i trafia do drugiej komory, gdzie odbywa się tlenowy etap oczyszczania. To tutaj rozkładane są niebezpieczne dla środowiska naturalnego zanieczyszczenia, które są absorbowane przez znajdujący się tu osad czynny. Później następuje napowietrzanie, mieszanie, przewietrzanie, sedymentacja i klarowanie oczyszczonych ścieków. Po przejściu tych wszystkich procesów ścieki są należycie oczyszczone i mogą być bezpiecznie odprowadzone do odbiornika.