Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl
gdzie umieścić szambo na działce

Gdzie umieścić szambo na działce?

Wybór odpowiedniego miejsca na szambo na działce jest kluczowym aspektem zaplanowania systemu kanalizacyjnego dla domu, jeśli nie jest on podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Lokalizacja szamba ma wpływ nie tylko na jego efektywność i bezpieczeństwo użytkowania, ale także na spełnienie wymogów prawnych i środowiskowych. W tym kontekście konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników, takich jak przepisy prawne, warunki gruntowe, odległość od budynków i źródeł wody, a także wygoda obsługi i konserwacji.

Budowa szamba na działce – co jest ważne w wyborze jego lokalizacji?

Na budowę szamba na działce decyduje się wiele osób, które nie mogą przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. By zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz zgodność z przepisami prawnymi i środowiskowymi, należy uwzględnić kilka kluczowych czynników.

 • Odległość od budynków i granic działki – szambo na działkę ma być umieszczone w odpowiedniej odległości od domu, budynków gospodarczych oraz granic sąsiednich działek. Jest to ważne ze względów sanitarnych oraz dla zapewnienia komfortu sąsiadów i domowników.
 • Przepisy prawne i lokalne regulacje – szamba betonowe podlegają pod konkretne przepisy i wytyczne. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się z regulacjami dotyczącymi odległości od budynków, studni, zbiorników wodnych oraz innych obiektów.
 • Łatwy dostęp – zainstalowanie szamba na działce powinno zapewniać łatwy dostęp do niego. Wszystko dlatego, by firma, która bezpiecznie usuwa nieczystości ciekłe, mogła do niego dotrzeć bez problemu.
 • Typ gruntu i poziom wód gruntowych – szambo powinno być umieszczone na terenie o odpowiedniej przepuszczalności gruntu, aby uniknąć problemów z przesiąkaniem.
 • Ochrona środowiska – należy upewnić się, że lokalizacja szamba nie zagraża lokalnym ekosystemom, w szczególności zbiornikom wodnym, rzekom i obszarom chronionym.
 • Planowanie przyszłych rozbudów – warto przemyśleć, czy planowane są przyszłe rozbudowy domu lub działki, co może wpłynąć na wybór lokalizacji szamba.

Usytuowanie szamba na działce – przepisy

Przede wszystkim zacznijmy od tego, iż aby szukać informacji dotyczących przepisów w sprawie lokalizacji szamba na działce, najlepiej będzie udać się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Według § 34. tego dokumentu zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Jednakże, jakie dokładnie usytuowanie powinno mieć szambo na działce? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz nieco niżej.

Odległość szamba od granicy działki i domu – zbiornik o pojemności do 10 m3

Informacje na ten temat znajdują się w § 36. wyżej wspomnianego Rozporządzenia. Według niego zasady dotyczące lokalizacji urządzeń sanitarnych, takich jak zbiorniki na ścieki oraz inne podobne urządzenia o pojemności do 10 m3, określają minimalne odległości, które bezwzględnie należy zachować.

Po pierwsze, odległość od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych lub magazynów produktów spożywczych powinna wynosić co najmniej 15 metrów. Ponadto urządzenia te mają być umiejscowione w odległości co najmniej 7,5 metra od granicy sąsiedniej działki, ulicy lub ścieżki dla pieszych.

Z kolei w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i innych miejscach przeznaczonych do rekreacji, odległość od okien i zewnętrznych drzwi prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych powinna wynosić minimum 5 metrów. Jednakże ta zasada nie obejmuje ubikacji w domach jednorodzinnych. Te urządzenia sanitarne powinny być zlokalizowane co najmniej 2 metry od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ścieżki dla pieszych.

Odległość szamba od domu i działki – zbiornik o pojemności od 10 m3 do 50 m3

Odległość szamba od budynku i działki w przypadku zbiorników o większej pojemności została także określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W przypadku większych urządzeń sanitarnych, takich jak nieskanalizowane ubikacje z liczbą miejsc powyżej czterech, zbiorników bezodpływowych na ścieki płynne i kompostowników o pojemności od 10 m3 do 50 m3, obowiązują więc określone wytyczne. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Dlatego też właśnie odległość od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń, o których wspomnieliśmy wyżej, powinna wynosić co najmniej 30 metrów. W tym przypadku również ich lokalizacja ma być także co najmniej 7,5 metra od granicy działki sąsiedniej. Ponadto odległość od linii rozgraniczającej drogę bądź ścieżkę dla pieszych powinna wynosić 10 metrów lub więcej.

Gdzie umieścić szambo na działce? Inne wytyczne

Warto także wiedzieć, że decydujący urząd może za zgodą odpowiedniego organu zezwolić na mniejsze odległości między działkami budowlanymi a sąsiednimi zabudowanymi działkami niż te określone we wcześniejszych przepisach.

Zasłonięte zbiorniki bezodpływowe, czyli szamba oraz ubikacje, mogą być umiejscowione bliżej niż 2 metry od granicy działki. Ma to miejsce, kiedy sąsiadują one z podobnymi urządzeniami na sąsiedniej działce. Musi jednak zostać spełniony warunek przestrzegania określonych norm w innych przepisach.

W przypadku zbiorników bezodpływowych i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3, odległości od budynków mieszkalnych muszą być ustalane na podstawie ekspertyzy technicznej. Ma zaakceptować ją nikt inny jak państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Jak dobrać wielkość szamba?

Dobór wielkości szamba jest kluczowy dla jego efektywnego i bezproblemowego użytkowania. By zrobić to odpowiednio, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.

 • Liczba użytkowników – wielkość szamba zależy od liczby osób korzystających z niego. Przyjmuje się, że średnie dzienne zużycie wody na osobę wynosi około 150 litrów.
 • Częstotliwość opróżniania – większe szambo oznacza rzadszą potrzebę jego opróżniania, ale jednocześnie wiąże się z wyższymi kosztami instalacji.
 • Ograniczenia przestrzenne – należy także uwzględnić dostępną przestrzeń na działce oraz przepisy dotyczące minimalnych odległości od budynków i granic działki.
 • Możliwości rozbudowy – warto przewidzieć przyszłą rozbudowę domu lub zwiększenie liczby użytkowników i wybrać szambo o nieco większej pojemności.

Warto także wiedzieć, że na rynku dostępne są różne rodzaje szamb, w tym szambo betonowe oraz wykonane z tworzywa sztucznego. Pierwsze z nich w porównaniu do tego z plastiku zazwyczaj cechuje się większą wytrzymałością i odpornością na duże obciążenia.

FAQ:

 1. Jakie są główne czynniki decydujące o lokalizacji szamba na działce?

Główne czynniki to m.in. odległość od budynków i granic działki, przepisy prawne i lokalne regulacje, łatwy dostęp dla serwisowania, typ gruntu i poziom jego przepuszczalności.

 1. Czy przepisy pozwalają na umiejscowienie szamba bliżej niż 2 metry od granicy działki?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wspominanym w tekście jest to możliwe w określonych sytuacjach.

 1. Jaka odległość szamba od budynku?

Dla zbiorników o pojemności do 10 m³ minimalna odległość od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń mieszkalnych wynosi 15 metrów. W zabudowie jednorodzinnej zagrodowej i miejsc rekreacji odległość ta może być zmniejszona do 5 metrów. Dla zbiorników o pojemności od 10 m³ do 50 m³ powinna wynosić co najmniej 30 metrów.