Szybkie informacje kontaktowe

icon_widget_image ul. Zielona 2, 42-480 Poręba, woj. śląskie NIP 6490003031 icon_widget_image +48 32 677 26 60 +48 662 118 223 (biuro) icon_widget_image info@probud.pl

Formularz zamówienia zbiornika żelbetowego

  Dane Zamawiającego

  Imię i nazwisko
  Email *
  Telefon kontaktowy *
  Dane do faktury

  Imię i nazwisko (nazwa Firmy) NIP
  Miejscowość Kod pocztowy
  ulica i numer

  Zastosowanie zamówionego zbiornika


  Adres dostawy

  Adres lub opis
  Proponowany termin dostawy

  Zamawiam

  Proszę wybrać zbiornik/i

  Elementy kominka włazowego - sztuk

  (orientacyjnie, dokładną ilość ustalamy telefonicznie)


  38 cm - sztuk:
  60 cm - sztuk:

  Dodatkowe informacje

  (dodatkowe otwory, większa ilość, etc.)


  Pliki graficzne

  Ogólne warunki dostawy zbiornika żelbetowego.

  Oferowane przez nas zbiorniki są na ogół przywożone i montowane przez pracowników Firmy PROBUD w wykopie, który jest przygotowywany przez Zamawiającego. Aby montaż przebiegał jak najbardziej bezproblemowo, przez lata produkcji i dystrybucji zbiorników żelbetowych został wypracowany model współpracy z klientem.

  Dostawca wykonuje zbiorniki we własnym zakładzie prefabrykacji zgodnie z własnymi projektami, obowiązującymi przepisami i posiadanymi aprobatami technicznymi.

  Oferta handlowa wyrobów Dostawcy znajduje się na stronach internetowych www.probud.pl

  Zamawiający przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest zapoznać się z ofertą a w przypadku wątpliwości wyjaśnić je telefonicznie z Działem Sprzedaży Dostawcy lub osobiście w biurze Zakładu Prefabrykacji.

  Ogólnie stosowaną normą współpracy jest transport i zabudowa zbiorników po dokonaniu ustaleń dotyczących terminu oraz kosztów zabudowy.

  Przed wykonaniem usługi przez Dostawcę, Zamawiający jest zobowiązany do:

  – wykonania wykopu o wymiarach (długość i szerokość) 30 cm większych od wymiarów zbiornika.

  – ustalenia głębokości wykopu tak, aby zachować właściwy spad rury kanalizacyjnej w projektowanej lub istniejącej kanalizacji zgodnie z normami tak, aby wykorzystać pełny zakres pojemności zbiornika.

  – wykonać wykop tak, aby przewidzieć konieczność wykonania w nim warstwy podsypki piaskowej (należy to również do obowiązku Zamawiającego.

  – w przypadku, gdy przewiduje się głębsze osadzenie zbiornika (warstwa gruntu na płycie górnej ma przekroczyć 60 cm), Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym wcześniej Dostawcę i ewentualnie zamówić wzmocnioną wersję zbiornika.

  6. Zabudowa zbiornika odbywa się za pomocą samochodu samozaładowczego Dostawcy. Dla wykonania tej usługi Zamawiający zobowiązany jest do:

  – przygotowania drogi dojazdowej w miarę utwardzonej na odległość nie większą niż 5 m od osi (środka) planowanego osadzenia zbiornika.

  – usunąć zwisające przewody elektryczne znajdujące się w osi obrotu dźwigu a także grubsze konary drzew.

  – wykonać podjazd tak, aby samochód z dźwigiem do rozładunku mógł się ustawić w pozycji poziomej (na podporach hydraulicznych).

  7. Po wykonaniu usługi montażu w przypadku podmywania zbiornika przez wody podskórne, Zamawiający do czasu zasypania zbiornika zobowiązany jest obciążyć zbiornik (zalać go wodą dla zabezpieczenia przed wyparciem do góry do czasu zagęszczenia gruntu wokół zbiornika)

  8. Warunki glebowe- przygotowanie terenu

  Teren do zabudowy zbiornika powinien być zmeliorowany tak, aby poziom wód gruntowych znajdował się poniżej górnej płyty (pokrywy zbiornika) a w przypadku zbiorników składanych z w łupin- poniżej składania. Zalewanie płaszczyzn montażu płyty lub łupin przez wodę może spowodować wymywanie zaprawy łączącej i w konsekwencji rozszczelnienia zbiornika.

  9. Dostawca nie może być odpowiedzialny za zalewanie zbiornika przez wodę znajdującą się powyżej opisanych w punkcie 8 poziomów.

  Zbiorniki mogą być odbierane i montowane przez Zamawiającego we własnym zakresie. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do:

  – zachowanie bezpieczeństwa w transporcie szczególnie poprzez użycie odpowiedniej ilości pasów mocujących zgodnie z przepisami.

  – zachować bezpieczeństwo na budowie (podchodzenie do wiszącego zbiornika na odległość mniejszą niż 2,5m jest zabroniona. Ustawiania wyrobu należy dokonywać wyłącznie za pomocą tyczki.

  – ustawienia żurawia do montażu tak, aby przy oberwaniu się wykopu nie groziło obsunięciem się żurawia.

  – używanie żurawia o właściwym udźwigu. Rozładunek za pomocą koparek jest zabroniony.

  – Używanie odpowiednich zawiesi i haków przy rozładunku i montażu kąt rozwarcia zawiesi nie może przekraczać 60 stopni.

  Zasypywanie zbiorników.

  Po zamontowaniu zbiornika w wykopie, pracownicy montują na zaprawie cementowej wodoszczelnej elementy kominków włazowych.

  Zbiorniki należy zasypywać piaskiem lub pospółką po upływie minimum 24 godzin od zamontowania. Jest to czas potrzebny do związania zaprawy cementowej. Dostawca oferuje również montaż przy zastosowaniu kleju szybkowiążącego.

  Zbiornik jest dostarczany z ścianami i dnem zaizolowanymi od zewnątrz podwójną warstwą masy uszczelniającej. Płyta stropowa i kominy nie są izolowane ze względów technicznych. Przed zasypaniem zbiornika, po związaniu zaprawy łączącej elementy, Zamawiający jest zobowiązany do zaizolowania połączeń i płyty stropowej Abizolem R lub odpowiednikiem.

  Po zasypaniu zbiornika Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy nie zostały uszkodzone połączenia elementów betonowych zbiornika i w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zgłosić je Dostawcy.
  Dostawca nie przykleja/izoluje płyty włazowej zbiornika aby umożliwić sprawdzenie spoin zbiornika przez Zamawiającego. Uszczelnienie płyty włazowej jest po stronie Zamawiającego.

  Wszelkich dodatkowych informacji technicznych Zamawiający może uzyskać telefonicznie w biurze firmy Dostawcy.

  Dostawca dokłada wszelkich starań popartych 10-letnim doświadczeniem aby usługa dostawy przebiegała profesjonalnie.